• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Opatrenia v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klenovec platné od 29.09.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov na území celej SR a na základe záverov Krízového štábu BBSK z dôvodu šírenia COVID -19 je od 29.09.2020 až do odvolania nevyhnutné :


  • Zakázať návštevy. Výnimku je možné udeliť len v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID -19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa ďalej udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu PSS  v paliatívnom štádiu života ( so zabezpečením všetkých bezpečnostných opatrení  - ochranné prostriedky, dezinfekcia rúk, dezinfekcia priestorov po ukončení návštevy.
  • Obmedziť pohyb a pobyt PSS mimo ZSS len na nevyhnutnú mieru.
  • Venovať zvýšenú pozornosť a pravidelne monitorovať zdravotný stav PSS aj zamestnancov.
  • Pri prepustení PSS z hospitalizácie v zdravotníckom zariadení požiadať toto zariadenie o vykonanie PCR testu. V prípade, ak tejto požiadavke zdravotnícke zariadenie nevyhovie, je potrebné vykonať rýchlotest a následne PSS umiestniť do karanténnej miestnosti po dobu 14 dní.


V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na týchto telefónnych číslach : 

047/5484102

0911 033 958 – PhDr. Katarína Zamborová, riaditeľka DD a DSS Klenovec

0944 176 322 – Bc. Juliana Múčková, asistent sociálnej práce