• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Oznam pre návštevy

V súlade s Usmernením Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK povoľujeme návštevy v DD a DSS Klenovec od 09.07.2021 za nasledovných podmienok:

  • Návštevné hodiny sú obmedzené,  v čase od 09.30 – do 10:30 a od 14:00 – do 15:00.  Návštevu je potrebné najskôr telefonicky dohodnúť  na telefónom čísle    0911 033 960. Vopred  neohlásené návštevy nebudú vybavené. Návštevy sú povolené pre 2 osoby, max. na 1hodinu. U mobilných PSS sú návštevy realizované v exteriéri, u imobilných PSS na izbe. 
  • Príbuzní sú počas návštevy povinní bez výnimky  dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, použitie dezinfekcie na ruky, podrobenie sa meraniu telesnej teploty, vyplnenie čestného prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod., potvrdením lekára o prekonaní COVID-19 alebo potvrdením o kompletnom očkovaní proti ochoreniu COVID -19.
  • Zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a detí vo veku do 15 rokov.

Z dôvodu ochrany zdravia PSS a zamestnancov DD a DSS Klenovec  sa toto usmernenie môže podľa aktuálnej epidemiologickej situácie meniť!

Buďte zodpovední a neohrozujte svojim nezodpovedným konaním seba a svojich blízkych. 
Ďakujeme!