• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Oznam pre návštevy - od 21.4.2021 sú v DD a DSS Klenovec povolené návštevy

V zmysle odporúčania plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19 oznamujeme, že od 21.4.2021 sú v DD a DSS Klenovec povolené návštevy  PSS za nasledovných podmienok:

  • Návštevné hodiny sú obmedzené,  v čase od 09.30 – do 10:30 a od 14:00 – do 15:00.  Návštevu je potrebné najskôr telefonicky dohodnúť  na telefónom čísle    0911 033 960. Vopred  neohlásené návštevy nebudú vybavené .Návštevy sú povolené pre 2 osoby max. na 1hodinu.
  • Príbuzní sú počas návštevy povinní bez výnimky  dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, použitie dezinfekcie na ruky, podrobenie sa meraniu telesnej teploty, vyplnenie čestného prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod.
  • Negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu  sa VYŽADUJE aj od príbuzných, ktorí  sú zaočkovaní( aj keď od očkovania uplynula požadovaná lehota) alebo majú potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia Covid -19.

Z dôvodu ochrany zdravia PSS a zamestnancov DD a DSS Klenovec  sa toto usmernenie môže podľa aktuálnej epidemiologickej situácie meniť!

Ďakujeme!