• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Zákaz návštev v DD a DSS Klenovec

DD a DSS Klenovec na základe vzniknutej epidemiologickej situácii na Slovensku a na základe odporúčania MZ SR , MPSVaR SR a usmernení zriaďovateľa BBSK oznamujeme verejnosti, že DD a DSS Klenovec  prijalo preventívne opatrenia na ochranu PSS a zamestnancov .

Dňom 06.03.2020 platí  zákaz návštev v DD a DSS Klenovec. 

 Akékoľvek informácie o poskytovaných sociálnych službách poskytujeme  prostredníctvom  elektronickej  pošty  alebo telefonicky.

V pracovných dňoch: od 7.00 – do 16.00 hod.

Č. t. 047/5484102

Riaditeľka DD a DSS : 0911 033 3958, 0905 822 244

Sestra a službukonajúci zdrav. personál: 0911 033 960

Útulok Klenovec: 0911 033 961

E – mailom:

zamborova.ddadss@azet.sk 

ddadsskl.soc.pracovnik@azet.sk

ddadsskl.sestra@azet.sk


Opatrenia sú účinné do odvolania


Ďakujeme za pochopenie