• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

O DD a DSS Klenovec

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb  Klenovec začal svoje fungovanie v roku 1999 ako domov dôchodcov. Neskôr na základne vzniknutých potrieb zo strany prijímateľov soc. služieb bola zriaďovacia listina doplnená o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb pre seniorov a dospelé fyzické osoby s telesným postihnutím. K DD a DSS Klenovec je od roku 2002 ako organizačná jednotka pridelený aj Útulok, ktorý poskytuje sociálne služby pre 16 prijímateľov soc. služieb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

DD a DSS Klenovec je situovaný priamo v centre Obce Klenovec na Partizánskej ulici 861/2, v blízkosti všetkých dôležitých inštitúcií potrebných pre zdravú integráciu a adaptáciu starších občanov.

Zariadenie je jednopodlažná bezbariérová budova, ktorá sa delí na ubytovaciu a administratívnu časť. V ubytovacej časti sa nachádzajú 2 a 3 posteľové izby, pre mužov a ženy s hygienickým a sociálnym zariadením na chodbe. Každá izba je charakteristická prijímateľov soc. služieb, ktorí ju obývajú, nakoľko zariadenie im umožňuje doniesť si veci osobného charakteru z domu, ktoré im pomôžu adaptovať sa na nové prostredie a zároveň si tak čiastočne môžu vytvoriť svoj druhý domov. Kapacita zariadenia je 23 prijímateľov soc. služieb, z toho ZpS – 15 prijímateľov soc. služieb a DSS – 8 prijímateľov soc. služieb.

Prijímatelia soc. služieb DD a DSS Klenovec majú možnosť venovať sa podľa svojich záujmov a individuálnych potrieb voľnočasovým aktivitám, ku ktorým ich zamestnanci podnecujú a vytvárajú im na to vhodné podmienky. K dispozícií majú spoločenskú miestnosť s počítačom a pripojením na internet, veľkým televízorom a samozrejme s bohatou knižnicou, kde si môžu vybrať obľúbený žáner na čítanie. Taktiež tu nájdu množstvo spoločenských hier, DVD filmov či CD s obľúbenými piesňami. Zariadenie vlastní taktiež steper, bicykel, činky a rôzne iné pomôcky na športovanie. Zamestnanci prijímateľom soc. služieb ďalej pripravujú každý deň skupinovú sociálnu prácu zameranú na rôzne oblasti, či už v rámci ergoterapie, relaxu, tréningu pamäte, muzikoterapie, výtvarných techník či aktívneho pohybu a pod. V zariadení sa  na základe potrieb prijímateľov soc. služieb organizujú "skrášľovacie dni", v rámci ktorých príde ku klientom pedikérka, kozmetička a kaderníčka a podľa ich prianí  sa o nich patrične postarajú. Prijímatelia soc. služieb sa ďalej môžu realizovať  podľa svojho záujmu a chuti v rámci minizáhradky ( vyvýšené záhony) a kvetinovej výzdoby v exteriéry zariadenia alebo môžu pomáhať pri každodennom kolobehu v zariadení. 

Príjemnú atmosféru na dvore dotvára záhradné jazierko s množstvom rybičiek a rakov, kde môžu prijímatelia relaxovať na lavičkách.  

Pre klientov sa organizujú rôzne kultúrne podujatia v spolupráci s Materskou školou v Hnúšti, Základnou školou a špeciálnou základnou školou v Klenovci, ďalej sú to seniori z Klubu dôchodcov v Hnúšti a Jednoty dôchodcov v Klenovci. 

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovať a zabezpečovať kvalitné sociálne služby pre umiestnených prijímateľov sociálnej služby, vytvárať čo najideálnejšie podmienky pre riešenie ťažkých životných situácii prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 05. 2021  Etický kódex 415 kB [pdf]