• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Vitajte v DD a DSS Klenovec

Budova pod názvom DD a DSS Klenovec je majetkom Obce Klenovec. Celý nápad využiť túto nehnuteľnosť, predtým slúžiacu na školské účely – ZŠ, MŠ, OS, vznikol ako menovitý projekt starostu obce Klenovec JUDr. P. Struhára, ktorému nebol ľahostajný život starých občanov v obci. Celá realizácia DD sa začala už v roku 1995 – 1996 ešte pod hlavičkou Okresného úradu v Rim. Sobote. V roku 1998 prešli kompetenčne tieto náležitosti pod Krajský úrad v Banskej Bystrici, takže zriaďovateľom tohto zariadenia 16.09.1998 bol menovaný úrad. 26.05.1999 bolo zariadenie spustené do prevádzky a mohlo začať poskytovať sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starým občanom v zmysle ustanovení zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Rôznymi úpravami a rekonštrukciou tak vzniklo najprv 20 miest pre seniorov. Od roku 2001 vznikla aj potreba rozšírenia spektra sociálnych služieb tak DD vyčlenilo z tejto kapacity aj poskytovanie sociálnych služieb telesne postihnutým starším občanom a dnešná kapacita DD a DSS je 23 klientov.