• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Vitajte v DD a DSS Klenovec

Oznamujeme
 21.4.2022   Rozhodnutie RÚVZ RS  
 21.1.2022   Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni  
 21.12.2021   OZNÁMENIE O PODMIENKACH NÁVŠTEV PSS v DD a DSS Klenovec na obdobie vianočných a novoročných sviatkov. Platí od 20.12.2021 – do 9.1.2022  
 21.12.2020   Rozhodnutie RÚVZ RS o karanténnych opatreniach  
 29.9.2020   Opatrenia v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klenovec platné od 29.09.2020  
 07.5.2020   Krízový plán (COVID-19)  
 27.2.2020   Ekonomicky oprávnené náklady 2019  
 15.1.2020   Obchodná verejná súťaž na predaj hnuteľného majetku  

DD a DSS Klenovec

Budova pod názvom DD a DSS Klenovec je majetkom Obce Klenovec. Celý nápad využiť túto nehnuteľnosť, predtým slúžiacu na školské účely – ZŠ, MŠ, OS, vznikol ako menovitý projekt starostu obce Klenovec JUDr. P. Struhára, ktorému nebol ľahostajný život starých občanov v obci. Celá realizácia DD sa začala už v roku 1995 – 1996 ešte pod hlavičkou Okresného úradu v Rim. Sobote. V roku 1998 prešli kompetenčne tieto náležitosti pod Krajský úrad v Banskej Bystrici, takže zriaďovateľom tohto zariadenia 16.09.1998 bol menovaný úrad. 26.05.1999 bolo zariadenie spustené do prevádzky a mohlo začať poskytovať sociálne služby spojené s celoročným ubytovaním starým občanom v zmysle ustanovení zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Rôznymi úpravami a rekonštrukciou tak vzniklo najprv 20 miest pre seniorov. Od roku 2001 vznikla aj potreba rozšírenia spektra sociálnych služieb tak DD vyčlenilo z tejto kapacity aj poskytovanie sociálnych služieb telesne postihnutým starším občanom a dnešná kapacita DD a DSS je 23 klientov.