• Vitajte v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Klenovec

Cenník úhrad

Spôsob určenia a výšku úhrad za poskytované sociálne služby upravuje VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti BBSK.

Úhrady za odborné činnosti:

    • VI.   stupeň odkázanosti                                            3,20 Eur

    • V.    stupeň odkázanosti                                             2,20 Eur

    • IV.   stupeň odkázanosti                                            1,80 Eur

    • III.   stupeň odkázanosti                                            1,00 Eur

    • II.-I. stupeň odkázanosti                                            0,00 Eur


Úhrady za obslužné činnosti:

    • Ubytovanie: 

Cena za ubytovanie sa pohybuje podľa počtu lôžok na izbe a m2 ( 2 až 3 lôžkové izby)

 Od 0,688 Eur až 1,7715 Eur na deň v zmysle aktuálneho VZN BBSK č. 20/2012.


    • Stravovanie:

V zariadení sa poskytuje racionálna strava.

Stravná jednotka:                         2,90Eur

    • Raňajky:                                 0,58

    • Desiata:                                  0,203 

    • Obed:                                     1,16  

    • Olovrant:                                0,203

    • Večera:                                   0,754

    • Režijné náklady                      0,44 ( 15% stravnej jednotky)               

SPOLU:                                  3,34Eur


    • Starostlivosť o bielizeň                 0,50 Eur

    • Upratovanie                                   0,50 Eur

    • Bez vlastného merača                    0,30 Eur

    • Spoločné priestory                         0,06 Eur